Documenten & vragen

Alle antwoorden op een plek

Veelgestelde vragen

Wat kost een bankgarantie?

De kosten voor de garantiestelling zijn 1% van het garantiebedrag, met een miniumpremie van 100 euro.

Wat is een bankgarantie voor hypotheken?

Als u en de verkoper het eens zijn over de prijs van de woning die u wilt kopen, tekent u een (voorlopig) koopcontract. De verkoper van het huis wil op dat moment graag de zekerheid hebben dat u het huis ook echt koopt. Daarom moet u als koper vaak een waarborgsom beschikbaar stellen aan de notaris. De verkoper vraagt u om een waarborgsom als het koopcontract is getekend. Meestal is het bedrag 10% van de verkoopprijs. U mag kiezen of u dit bij de notaris stort of dat u bij de bank een bankgarantie aanvraagt. Bij een bankgarantie is een bank verplicht de waarborgsom te betalen als de verkoper hier om vraagt (bij onrechtmatige ontbinding van het koopcontract).

Ik ga een huis kopen. Hoe financier ik dat het beste?

Voor informatie en deskundig advies over uw persoonlijke situatie, neem contact op met de SFP-Finance Tel. 0499-841203.
Wij helpen u graag op werkdagen van 8.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Welke kosten zijn er verbonden aan oversluiten?

Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende kosten bij u van toepassing zijn in geval van oversluiten: – Borgtochtprovisie NHG – Kosten van taxatierapport – Notariskosten – Boeterente oude hypotheek.

Wat zijn de voordelen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is voordelig. Met de NHG profiteert u van een lagere rente op uw hypotheek. Dat betekent: elk jaar opnieuw voordeel. Uw SFP-Finance, Hypotheekadviseur berekent graag de hoogte van de korting op uw hypotheekrente. Bij het afsluiten van de NHG betaalt u eenmalig 1% borgtochtprovisie over uw hypotheekbedrag.

Na de verkoop van de woning kunt u een restschuld overhouden. Als u er alles aan heeft gedaan om deze zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds van de NHG uwrestschuld kwijtschelden als er sprake is van gedwongen verkoop. Voorwaarde is wel dat u buiten uw schuld in een probleemsituatie terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld door werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarde bij het in aanmerking komen voor de NHG is dat u voldoet aan deinkomensnormen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Volgens deze normen mag u een beperkt percentage van uw inkomen besteden aan woonlasten. Prettig, want zo weet u zeker dat u nooit te veel leent.
Alle kosten die u maakt bij het verkrijgen van de NHG zijn fiscaal aftrekbaar.

Wat zijn de kosten van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Bij het afsluiten van de NHG betaalt u eenmalig 0.6% (2022/2023) over uw hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze garantie kunt u krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds onder bepaalde voorwaarden garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag)
Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze adviseurs.

Mag ik mijn huidige hypotheek nu oversluiten naar NHG?

Als u aan alle voorwaarden voldoet en extra hypotheek opneemt voor onderhoud of een verbouwing, dan kunt u Nationale Hypotheekgarantie krijgen voor uw nieuwe hypotheek. Laat u wel goed informeren of dit in uw voordeel werkt. U kunt te maken krijgen met extra kosten zoals boeterente, taxatiekosten, notariskosten en natuurlijk afsluitkosten voor de NHG. Het rentepercentage moet in dat geval laag genoeg zijn, zodat u deze kosten er weer uithaalt.

Kan ik zonder tussenkomst van een notaris oversluiten naar NHG?

U kunt niet zonder tussenkomst van een notaris oversluiten naar een hypotheek met NHG.

Ik wil mijn huis verbouwen. Kan ik dan ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten?

U kunt de NHG afsluiten als u een eigen woning heeft die u wilt verbouwen en hiervoor een aanvullende lening of tweede hypotheek afsluit. Het belangrijkste criterium is dat uw verbouwing leidt tot kwaliteitsverbetering van de woning. Kwaliteitsverbetering is het treffen van voorzieningen in verband met herstel van achterstallig onderhoud, verbetering en/of uitbreiding van de woning. De voorzieningen moeten deel uit gaan maken van de woning. Voorbeelden van kwaliteitsverbetering: badkamer of keuken vernieuwen, aanbouw realiseren of een parketvloer leggen.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen met de Nationale Hypotheek Garantie?

Het maximale bedrag dat u kunt lenen met de Nationale Hypotheek Garantie bedraagt per 2022 € 405.000. Dit bedrag is inclusief notariskosten, eventuele verbouwingskosten en overige kosten. 

De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning moet blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut.Bij nieuwbouw moet er een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling aan wie Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend.

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar bij het afsluiten van een hypotheek?

Aftrekbaar
Taxatiekosten om de waarde van het huis vast te laten stellen in verband met uw hypotheek (voor zover de hypotheek wordt aangemerkt als eigenwoningschuld)
Aanvraagkosten voor de Nationale Hypotheek Garantie
Notariskosten (inclusief btw) en kadastrale rechten voor de hypotheekakte
Afsluitprovisie voor uw hypotheek. U mag maximaal 1,5% van de schuld tot een maximum van € 3.630 aftrekken

Niet aftrekbaar
Taxatiekosten die u bijvoorbeeld maakt om een bod op het huis te kunnen uitbrengen
Kosten van de koopovereenkomst van het huis
Notariskosten en kadastrale rechten voor de transportakte (de leveringsovereenkomst)
Bij een bestaand huis: de overdrachtsbelasting (2% van de aankoopsom van de onroerende zaak)

Wat is een bouwdepot?

Bij het afsluiten van de hypotheek voor nieuwbouw of verbouwing wordt een bepaald bedrag ‘in depot’ gehouden. De hoogte van het depotbedrag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van de bouwsom conform de koop/aannemingsovereenkomst en de geschatte waarde van het onderpand. Het bouwdepot kent een looptijd van maximaal 2 jaar. Over het depot wordt rente vergoed gelijk aan de hypotheekrente. De rente wordt vergoed over het restantbedrag van het bouwdepot. Meer informatie over een bouwdepot kunt u ons bereiken op 0499-841203.

Kan ik eigen geld inzetten voor mijn hypotheek?

Het is mogelijk een deel van uw woning te financieren met eigen middelen. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk eigen middelen in te brengen in uw hypotheek, met als doel uw maandlasten te verlagen of een hogere hypotheek te krijgen. Dit heeft vaak wel fiscale consequenties.

Met welke banken werkt SFP-Finance?

SFP-Finance werkt met alle banken van Nederland. Zo kunnen we de voordeligste rente’s aanbieden en ook de bij u best passende voorwaardes. Bekijk welke banken we kunnen aanbieden in ons overzicht.